quantum satis

Wielki słownik ortograficzny PWN*

quan•tum satis (skrót: q.s.) a. quantum sufficit

Słownik języka polskiego PWN*

quantum satis [wym. kwantum satis] «w ilości potrzebnej, dostatecznej – formuła na receptach lekarskich»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego