rabunkowo

Wielki słownik ortograficzny PWN*

rabun•kowo
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.

Słownik języka polskiego PWN*

rabunek
1. «bezprawne zabieranie siłą cudzej własności»
2. «w kopalni: usuwanie z wyrobisk elementów obudowy»

• rabunkowy • rabunkowo • rabuś • rabować

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego