radioskopia

Wielki słownik ortograficzny PWN

radio•skopia -pii, -pię

Słownik języka polskiego PWN

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Encyklopedia PWN

radioskopia
[łac.-gr.],
med. → rentgenoskopia.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego