radiotelegrafista

Wielki słownik ortograficzny PWN

radio•tele•grafista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN

radiotelegrafista «pracownik obsługujący radiotelegraf, przekazujący i odbierający radiotelegramy»
• radiotelegrafistka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego