rapsod

Wielki słownik ortograficzny PWN*

rapsod (śpiewak) -da, B.= D., -dzie; -dowie a. -dzi, -dów
rapsod (utwór) -du, B.= M., -dzie; -dy, -dów

Słownik języka polskiego PWN*

rapsod
1. «fragment epopei lub samodzielny utwór epicki o charakterze patetycznym, opiewający bohaterskie czyny lub doniosłe wydarzenia historyczne»
2. «w starożytnej Grecji: wędrowny śpiewak, deklamator recytujący poematy epickie»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego