rapsod

Słownik języka polskiego PWN*

rapsod
1. «fragment epopei lub samodzielny utwór epicki o charakterze patetycznym, opiewający bohaterskie czyny lub doniosłe wydarzenia historyczne»
2. «w starożytnej Grecji: wędrowny śpiewak, deklamator recytujący poematy epickie»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…spotkać się na więziennym spacerniaku:

W kolejnych akapitach tego więziennego
rapsodu narodowego krążą jeszcze: powstaniec warszawski i więzień stalinowski, uczeń i…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego