rewers

Wielki słownik ortograficzny PWN*

rewers -r•su, -r•sie; -r•sów

Słownik języka polskiego PWN*

rewers
1. «odwrotna strona monety lub medalu»
2. «formularz wypełniany przez czytelnika zamawiającego książkę»
3. «dokument zawierający pokwitowanie otrzymanych pieniędzy lub jakichś przedmiotów»
4. «lewa strona czegoś, np. obrazu lub haftu»

• rewersowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego