rezonans

Wielki słownik ortograficzny PWN

rezonans -n•su, -n•sie; -n•se, -n•sów

Słownik języka polskiego PWN

rezonans
1. zob. pogłos w zn. 1.
2. «dobra słyszalność dźwięków w pomieszczeniu»
3. «czyjaś reakcja na coś»
4. «znaczne wzmożenie drgań niektórych obiektów pod wpływem zewnętrznych drgań o częstotliwości zbliżonej do drgań własnych tych obiektów»
5. «zjawisko wzmocnienia dźwięku spowodowane pobudzeniem ciała sprężystego sąsiadującego ze źródłem dźwięku do drgań o tej samej częstotliwości»

• rezonansowy
rezonans magnetyczny «zjawisko rezonansowego pochłaniania fal radiowych przez jądra atomowe znajdujące się w polu magnetycznym, wykorzystywane m.in. w medycynie do otrzymywania dokładnych obrazów tkanek i narządów wewnętrznych; też: badanie przeprowadzone tą metodą»
rezonans nosowy «cecha artykulacyjna głosek wymawianych z udziałem jamy nosowej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

-anse i -ansy
9.10.2007
Niektóre rzeczowniki kończące się na -ans mają w słownikach podwójną formę mianownika lm. -anse/-ansy (pasjans, ambulans, dyliżans, romans), inne mają wyłącznie -ansy (szympans, sekans, sekstans, trans), a jeszcze inne tylko -anse (kwadrans, niuans, fajans, rezonans). Czy istnieje reguła pozwalająca rozpoznać przypadek bez zaglądania do słownika (nie zawsze jest pod ręką, a intuicja zawodzi)? Np. fidrygans?, bilans?, uzans?, rothmans (papieros marki Rothmans)?
ę
16.10.2003
Dzień dobry. Mam następujące pytanie: czy głoskę ę można uznać za dyftong? Przynajmniej takie ę, jakie słyszymy na co dzień, bo mam wrażenie, że nieco innym ę posługują się np. aktorzy.
Z góry dziękuję.
Księżyc i planetoida Io
2.06.2017
Szanowni Państwo,
jaki rodzaj gramatyczny ma Io (księżyc Jowisza, planetoida)?

Z poważaniem
Czytelnik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... odległości przy pomocy urządzenia laserowego. Rozmowy w pomieszczeniach powodują delikatny rezonans szyb. Wycelowany w szybę promień lasera odczytuje te drgania. Na...
  • ... paszport. O ile odebranie paszportu nie spotkało się ze specjalnym rezonansem, o tyle ogłoszenie przez "Gazetę Wyborczą" o wirusie wzbudziło liczne...
  • ... nie potrafią sobie okazać czułości i zainteresowania. "Ziemia jest przewodnikiem rezonansu akustycznego", powiada jeden z bohaterów, tłumacząc działanie zagadkowego wynalazku. Sens...

Encyklopedia PWN

rezonans
[łac.],
fiz. szybki wzrost amplitudy drgań układu fiz., gdy częst. zewn. drgań wymuszających f jest zbliżona do częst. drgań własnych układu f0;
rezonans magnetyczny jądrowy, Nuclear Magnetic Resonance (NMR),
zjawisko selektywnego, rezonansowego pochłaniania promieniowania elektromagnetycznego o charakterystycznej, wysokiej częstotliwości z zakresu fal radiowych, przez jądra atomowe o różnym od zera spinie (momencie magnetycznym), wchodzące w skład ciał (stałych, ciekłych, gazowych) umieszczonych w silnym stałym polu magnetycznym;
rezonans paramagnetyczny elektronowy, ang. Electron Paramagnetic Resonance (EPR),
fiz. rezonansowe pochłanianie promieniowania elektromagnetycznego o częst. mikrofalowej przez substancje zawierające cząstki paramagnet., tzn. mające stały moment magnet. (cząsteczki, rodniki, atomy, jony), umieszczone w stałym polu magnet.;
fiz. rezonansowe pochłanianie energii zmiennego pola elektromagnetycznego przez cząstkę naładowaną, która porusza się w stałym polu magnet. po helisie o osi wyznaczonej przez kierunek wektora indukcji pola magnet. ;
fiz. stan wzbudzony w jądrze atomowym polegający na odbywającej się w sposób skorelowany zmianie ruchu wszystkich lub prawie wszystkich nukleonów.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego