robot

Wielki słownik ortograficzny PWN*

robot -ota, -ocie; -oty, -otów
robota -bocie, -botę; -bót

Słownik języka polskiego PWN*

robot «urządzenie zastępujące człowieka przy wykonywaniu niektórych czynności»
robot kuchenny «urządzenie o napędzie elektrycznym wykonujące czynności pomocnicze podczas przygotowywania posiłków»
robota
1. pot. «zespół czynności podejmowanych w celu wykonania czegoś»
2. pot. «rezultat czyjejś pracy, czyjegoś działania»
3. pot. «praca jako źródło zarobku»
4. pot. «miejsce zatrudnienia»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego