ropa naftowa

Słownik języka polskiego PWN

ropa naftowa «ciekły surowiec kopalny barwy brunatnej, służący do produkcji paliw oraz asfaltu, koksu, smarów itp.»

Porady językowe

nafty i benzyny
27.04.2012
Czy poprawne jest zdanie: „Z ropy naftowej otrzymuje się: gazy, benzyny, nafty, oleje, asfalty i smary”. Chodzi oczywiście o liczbę mnogą rzeczowników niepoliczalnych. Podobnie czy poprawne jest zadnie: „Notowania giełdowe cen surowców biorą po uwagę trzy ropy naftowe: Ural, Brent i WTI”.
ropny
3.02.2008
Witam,
pytanie moje może jest banalne, ale właśnie zastanawiam się, czy można napisać ropny zapach rozgrzanych silników. Gdzieś przeczytałam takie wyrażenie i nie wiem, czy jest ono poprawne. Może powinno być zapach ropy rozgrzanych silników? A może jeszcze inaczej? Moje wątpliwości biorą się stąd, że nie wiem, czy przymiotnik ropny może być określeniem zapachu ropy naftowej.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
sczerpanie
5.04.2002
Czy poprawne jest słowo: sczerpany, np. „Złoże ropy naftowej zostało sczerpane” – w sensie 'wyeksploatowane'? Jest to wyrażenie często używane w branży naftowej, np. „współczynnik sczerpania złoża”, a nie ma takiego słowa w słowniku PWN.
Z góry dziękuję i pozdrawiam – U.gawlik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... tego samego powodu sprowadzamy z zagranicy do Polski owoce południowe, ropę naftową, gaz... Handel tego typu może mieć swoje źródło nie tylko...
  • ... na Zachodzie zwany również rurociągiem "Komekon", jest przeznaczony do tłoczenia ropy naftowej z Zagłębia Uralsko-Nadwołżańskiego do Czechosłowacji, Polski, Węgier i Wschodnich...
  • ... demokratycznego rządu w Sudanie USA interesują się również eksploatacją złóż ropy naftowej w tym kraju.
    Antagoniści są już bliscy zawarcia układu pokojowego...

Encyklopedia PWN

naturalna, ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (związki aromatyczne).
procesy technol., którym poddaje się ropę naftową w celu otrzymania różnych frakcji węglowodorowych (gazowych, ciekłych i stałych), będących — bezpośrednio lub po uszlachetnieniu — gotowymi produktami handlowymi;
rafineria ropy naftowej, pot. rafineria nafty,
zakład przem., w którym ropę naftową przerabia się na handl. produkty naftowe i podstawowe surowce do syntez chem.;
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową, ang. Organization of the Petroleum Exporting Countries Wymowa(OPEC Wymowa),
międzynarodowa organizacja krajów producentów ropy naftowej;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!