rozsiany

Wielki słownik ortograficzny PWN*

roz•siany: stwardnienie rozsiane
roz•siać -sieję, -sieją; -siał, -siali a. -sieli

Słownik języka polskiego PWN*

rozsiany «znajdujący się w różnych miejscach na znacznym obszarze»
rozsiaćrozsiewać
1. «siejąc, rozrzucić na dużej przestrzeni»
2. «przenieść w inne miejsca»
3. «umieścić coś w wielu miejscach daleko od siebie»
4. «stać się źródłem czegoś»
5. «uczynić znanym»
stwardnienie rozsiane «postępujące schorzenie ośrodkowego układu nerwowego, objawiające się m.in. oczopląsem, upośledzeniem mowy i niedowładem nóg»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego