ruszać

Słownik języka polskiego PWN*

ruszyćruszać
1. «zacząć posuwać się w jakimś kierunku, rozpocząć wędrówkę, jazdę dokądś»
2. «zmienić miejsce położenia czegoś, dotknąć czegoś»
3. «wykonać ruch jakąś częścią ciała, poruszyć czymś»
4. «rozpocząć jakąś działalność, zacząć funkcjonować»
5. pot. «uszczuplić jakieś zasoby»
6. pot. «pozbawić kogoś zajmowanego stanowiska, posiadanych dóbr itp.»
7. pot. «zacząć zajmować się kimś lub czymś, poruszyć jakiś problem»
8. pot. «wywołać silne emocje»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego