ryzyk

Słownik języka polskiego PWN*

ryzyk-fizyk pot. «wykrzyknik używany w momencie podejmowania trudnej, ważnej decyzji»
ryzyko
1. «możliwość, że coś się nie uda; też: przedsięwzięcie, którego wynik jest niepewny»
2. «odważenie się na takie niebezpieczeństwo»
3. «prawdopodobieństwo powstania szkody obciążające osobę poszkodowaną niezależnie od jej winy, jeśli umowa lub przepis prawny nie zobowiązały innej osoby do wyrównania szkody»

• ryzykowny • ryzykownie • ryzykowność
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego