ryzyko

Wielki słownik ortograficzny PWN

ryzyko -kiem

Słownik języka polskiego PWN

ryzyko
1. «możliwość, że coś się nie uda; też: przedsięwzięcie, którego wynik jest niepewny»
2. «odważenie się na takie niebezpieczeństwo»
3. «prawdopodobieństwo powstania szkody obciążające osobę poszkodowaną niezależnie od jej winy, jeśli umowa lub przepis prawny nie zobowiązały innej osoby do wyrównania szkody»

• ryzykowny • ryzykownie • ryzykowność
ryzyk-fizyk pot. «wykrzyknik używany w momencie podejmowania trudnej, ważnej decyzji»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego