rzecznik

Wielki słownik ortograficzny PWN

rzecz•nik -ikiem; -icy, -ików: rzecznik praw obywatelskich (osoba), ale: Rzecznik Praw Obywatelskich (urząd)
Rzecz•nik Praw Obywatel•skich Rzecz•nika Praw Obywatel•skich, o Rzecz•niku Praw Obywatel•skich (skrót: RPO): urząd Rzecznika Praw Obywatelskich

Słownik języka polskiego PWN

rzecznik
1. «ten, kto występuje w obronie kogoś lub czegoś, kto popiera jakąś sprawę»
2. «ten, kto występuje w czyimś imieniu»
3. «w dawnej Polsce: obrońca sądowy»

• rzeczniczka
rzecznik prasowy «osoba, która w imieniu np. rządu, prezydenta lub jakiejś instytucji udziela informacji dziennikarzom»
rzecznik praw obywatelskich «niezależny urzędnik państwowy, interweniujący w urzędach i instytucjach w sprawach skarg obywateli»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Rzecznik prasowa czy rzecznik prasowy?
29.10.2018
Jak powinno się przedstawiać kobietę pełniącą funkcję rzecznika? Czy poprawne jest sformułowanie rzecznik prasowa?
skróty i nie tylko
22.09.2006
Drodzy Eksperci,
czy poprawne są poniższe zapisy: Biblioteka xx. Czartoryskich (a. Biblioteka Książąt Czartoryskich), cyrylo-metodejski (związany z Cyrylem i Metodym, ale cyrylometodianizm – prąd), urząd rzecznika praw obywatelskich (stanowisko) i Urząd RPO (instytucja)?
Bardzo dziękuję
Michał M.
PS. Jakie skróty są poprawne: sg, pl, sg., pl., lp, lm, lp., lm., l.poj., l.mn., lpoj, lmn? W użyciu są niemal wszystkie.
imiona zdrobniałe w sytuacjach oficjalnych
3.03.2009
W jakich sytuacjach dopuszczalne jest przedstawianie się bądź podpisywanie skróconą wersją imienia? Typowym przykładem jest casus Kuby Wojewódzkiego, ale domyślam się, że wśród artystów taki zwyczaj jest akceptowalny i nie jest niczym niezwykłym ani rażącym. Niekiedy jednak widzę w telewizji młodego człowieka w garniturze, rzecznika czy przedstawiciela poważnej firmy, a podpis informuje, że oto wypowiada się Darek Kowalski albo Przemek Nowak. Prawdę mówiąc, nieco mnie to śmieszy...

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wcale nie są takie częste - twierdzi z kolei Paweł Biedziak, rzecznik Komendy Głównej Policji i zaleca ostrożność w krytykowaniu instytucji immunitetu...
  • ... wyłączenia rzecznika interesu publicznego z procesu lustracyjnego.
    Obrona uważa, że
    rzecznik Bogusław Nizieński może stać za przeciekiem do tygodnika "Newsweek", według...
  • ... ilu członków załogi zdążyło zejść na ląd, było, cytuję za rzecznikiem ministra transportu: "elementarnym i pierwszorzędnym obowiązkiem zarówno władz portowych, jak...

Encyklopedia PWN

organ ochrony prawnej obywatela powołany na mocy ustawy z 1987 O rzeczniku praw obywatelskich i działający zgodnie z Konstytucją RP.
osoba powołana do udzielania porad i pomocy techn. oraz prawnej w sprawach ochrony projektów wynalazczych.
osoba, często dziennikarz, sprawująca pieczę nad interesami osób, urzędów i instytucji w świecie mediów (prasa, radio, tv).
instytucja Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, traktatowo powołana 1993, działająca od 1995;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego