sięgać

Słownik języka polskiego PWN*

sięgnąćsięgać
1. «wyciągnąć rękę, aby wziąć coś, dotknąć czegoś znajdującego się w pewnej odległości lub na pewnej wysokości»
2. «wykonując jakiś ruch, zbliżyć się do kogoś, do czegoś»
3. «skorzystać z czegoś dla uzyskania jakichś informacji, wiadomości»
4. «postanowić sobie, że się coś osiągnie, zdobędzie; też: podjąć starania zmierzające do osiągnięcia celu»
5. «mieć określony zasięg, dojść do pewnej granicy, do jakiegoś poziomu itp.»
6. «użyć czegoś, skorzystać z czegoś»
7. «zaczynać się, istnieć od jakiegoś określonego czasu»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego