specyfik

Wielki słownik ortograficzny PWN*

specyfik -ku, -kiem; -ków
specyfika -ice, -ikę

Słownik języka polskiego PWN*

specyfik «środek leczniczy lub pielęgnacyjny»
specyfika «szczególny i niepowtarzalny charakter czegoś»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego