specyfika

Wielki słownik ortograficzny PWN*

specyfika -ice, -ikę
specyfik -ku, -kiem; -ków

Słownik języka polskiego PWN*

specyfika «szczególny i niepowtarzalny charakter czegoś»
specyfik «środek leczniczy lub pielęgnacyjny»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego