stężony

Wielki słownik ortograficzny PWN

stężenie; -żeń
stężyć -ężę, -ężą; -ęż, -ęż•cie

Słownik języka polskiego PWN

kwas stężony «kwas wysokoprocentowy, bliski stanu nasycenia»
roztwór stężony «roztwór wysokoprocentowy, bliski stanu nasycenia»
stężenie «zawartość danego składnika w jednostce objętości lub masy substancji»
stężyćstężać «zagęścić roztwór przez zmniejszenie ilości rozpuszczalnika; też: doprowadzić ciało płynne do stanu półpłynnego lub stałego»
stężenie pośmiertne «samoistne zesztywnienie mięśni, występujące w kilka godzin po śmierci»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Czy ryzyko może być wysokie, czy tylko duże?
14.05.2009
Szanowni Państwo,
proszę o rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej łączliwości słów: duży / wysoki i mały / niski. Czy w odniesieniu do takich pojęć, jak stężenie lub ryzyko (mierzonych przecież liczbowo – w procentach) można używać określeń wysokie / niskie, czy też tylko duże / małe? W Słowniku dobrego stylu odnalazłam przy tych rzeczownikach wszystkie wymienione przymiotniki, niemniej jednak spotkałam się ze zdaniem, że niepoprawne są sformułowania typu wysokie ryzyko.
Dziękuję za odpowiedź.
Głośna praca a głośność pracy
18.12.2019
Mamy terminy: głośna praca i głośność pracy. Powstała dyskusja, że formy: Nie stwierdzono głośnej pracy silnika, Obniżono głośną pracę silnika są z punktu widzenia językowego nieprawidłowe i że powinny być używane formy Nie stwierdzono głośności pracy silnika, Zmniejszono głośność pracy silnika. Ale ww. formy, chodź pozornie identyczne nie są tożsame i w gruncie rzeczy oznaczają co innego.
Poziom
7.11.2019
Czy sformułowanie poziom wapnia we krwi jest poprawny? Spotkałam się opinią, że poziom odnosi się do wody w rzece. A powinno mówić się stężenie wapnia albo aktywność. Czy to prawda?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... takie powinny być także obligatoryjnie wyposażone w czujniki do pomiaru stężenia gazu. Według oceny szefa Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Andrzeja Dobruckiego...
  • ... rozkład biologiczny decydują cztery podstawowe składniki ścieków fenolowych, a ich stężenie w dopływie do oczyszczalni biologicznej nie powinno przekraczać:
    - amoniaku lotnego...
  • ... po inokulacji liścia wirusem nekrozy tytoniu lub grzybem Colletotrichum lagenarium, stężenie SA gwałtownie podnosi się - najpierw wokół nekrotycznych plam, a potem...

Encyklopedia PWN

stężenie, koncentracja,
sposób określania zawartości składnika (B) w danym układzie (w danej substancji);
chem. łączne stężenie wszystkich form analizowanego składnika, w których występuje on w roztworze, możliwe do oznaczenia daną metodą analityczną.
chem. najmniejsze stężenie substancji w próbce, przy którym można tę substancję oznaczyć (lub wykryć) daną metodą analityczną.
stężenie molalne, molalność roztworu,
stężenie roztworu wyrażane stosunkiem liczby moli składnika do masy rozpuszczalnika;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!