ster

Słownik języka polskiego PWN*

kłaść ster na burtę «przesuwać ster maksymalnie w prawo lub w lewo»
położyć ster na burtę «przesunąć ster maksymalnie w prawo lub w lewo»
ster I
1. «urządzenie służące do nadawania wymaganego kierunku ruchu statkowi wodnemu lub powietrznemu»
2. «zarządzanie, kierowanie czymś»

• sterowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego