rządzić

Wielki słownik ortograficzny PWN*

rządzić rządzę, rządzą; rządź, rządź•cie
rządzący -cego, -cym; -cych

Słownik języka polskiego PWN*

rządzić
1. «sprawować rządy w państwie»
2. «kierować kimś albo czymś»
3. «dominować nad innymi czynnikami, mieć zasadnicze znaczenie»
4. «powodować występowanie wyrazu zależnego w określonej formie fleksyjnej»
rządzić się
1. «rządzić u siebie»
2. «kierować się czymś w swoim postępowaniu»
3. «postępować według swej woli, swego upodobania»
4. «zarządzać swoim majątkiem, gospodarstwem»
rządzący «mężczyzna sprawujący władzę»
• rządząca

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego