stolec

Wielki słownik ortograficzny PWN*

stolec -l•ca; -l•ce, -l•ców

Słownik języka polskiego PWN*

stolec
1. «odchody ludzkie lub zwierzęce wydalane przez odbyt»
2. daw. «tron monarchy, biskupa»
3. daw. «władza królewska, książęca, biskupia»

• stolcowy

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego