stromy

Słownik języka polskiego PWN*

stromy «mający ściany, zbocza itp. prawie prostopadłe w stosunku do podłoża»
• stromo • stromość
stromy tor pocisku «tor pocisku, przy którym kąt upadku przekracza 28–30°»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego