szczególnie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

szczególnie «partykuła, za pomocą której mówiący wyróżnia określony obiekt lub stan rzeczy, stwierdzając, że to, co jest powiedziane w zdaniu, w większym stopniu dotyczy tego obiektu lub stanu rzeczy niż innych, np. Było zimno, szczególnie rano.»
szczególny «niezwykły, wyjątkowy»
• szczególnie
szczególnie że «spójnik wprowadzający dodatkowy, ale zarazem najważniejszy argument przemawiający za czymś, np. Na pewno straciłby więcej, szczególnie że banki obniżają oprocentowanie.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego