zwłaszcza

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

zwłaszcza «partykuła dołączana do składnika zdania, aby zaznaczyć, że część wypowiedzi dotyczy tego składnika, np. Upał dokuczał nam zwłaszcza w południe.»
zwłaszcza że «spójnik przyłączający zdanie dodatkowo uzasadniające to, o czym była mowa w zdaniu wcześniejszym»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Zwłaszcza a szczególnie
20.03.2018
Szanowni Państwo,
czy jest kontekst, w którym słowa zwłaszcza i szczególnie nie mogłyby się zastępować?
zwłaszcza że
3.07.2002
Dzień dobry,
mam pytanie związane z interpunkcją. Czy w zdaniu: „Pomysł oryginalny, ale nie dziwaczny, zwłaszcza (,) iż w Ustce złodziejstwo to istna plaga” przed powinien być przecinek, czy zwłaszcza jest wtrąceniem?

Dziękuję. Pozdrawiam

Joanna B.
zwłaszcza że
24.06.2011
Szanowni Państwo,
czy wyrażenia takie jak zważywszy(,) że i tyle tylko(,) że należy traktować na tych samych zasadach co połączenia mimo że, tym bardziej że itp., czyli – zgodnie z regułą 90.B.1 – stawiać przecinek przed całym połączeniem?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... tym się nie zrażał, nadal udzielał się gorliwie wśród parafian, zwłaszcza wśród młodzieży.
    Teraz znów Ikaźń przeszła pod okupację niemiecką. Niemcy...
  • ... można było odgadnąć w Polsce niż we Francji albo Anglii, zwłaszcza mieszkając w Wilnie, a więc tuż na pograniczu, gdzie wrogość...
  • ... terminem można rozumieć taktyczny konglomerat klasycznych kryminalistów z dawną nomenklaturą, zwłaszcza o KGB-owskim rodowodzie. Ludzie ci stali się częścią nowej...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego