talerze

Wielki słownik ortograficzny PWN

talerz -rza; -rze, -rzy

Słownik języka polskiego PWN

talerze «instrument perkusyjny składający się z dwóch okrągłych, metalowych płyt»
talerz
1. «naczynie stołowe przeznaczone do podawania i jedzenia potraw; też: zawartość tego naczynia»
2. «okrągły przedmiot przypominający kształtem to naczynie»
3. «okrągłe ostrze narzędzi rolniczych»
4. zob. lustro w zn. 3

• talerzowy
głęboki talerz «talerz z wgłębieniem w środku»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego