techniczny

Słownik języka polskiego PWN

techniczny
1. «odnoszący się do techniki jako dziedziny wiedzy»
2. «używany przy kreśleniu projektów maszyn, urządzeń, rozwiązań architektonicznych, planów, map itp.»
3. «dotyczący techniki wykonywania jakichś czynności lub sposobu realizacji czegoś»
4. «taki, którego znaczenie mówiący chce pomniejszyć»

• technicznie
inżynieryjno-techniczny «dotyczący inżynierów i techników»
nadzór techniczny «sprawowanie opieki i kontroli nad prawidłowością przebiegu produkcji, sprawnością maszyn i prawidłowością ich użytkowania»
naukowo-techniczny «naukowy i techniczny»
nokaut techniczny «uznanie boksera za niezdolnego do dalszej walki przez sędziego lub na wniosek lekarza»
przegląd techniczny «sprawdzenie stanu technicznego maszyny lub urządzenia»
redaktor techniczny «pracownik redakcji kierujący techniczno-drukarską realizacją produkcji książek lub czasopism»
rysunek techniczny «rysunek przekazujący w sposób umowny dokładne informacje dotyczące kształtu, wymiarów itp. przedmiotów, które mają być wykonane»
techniczny nokaut «w boksie: stwierdzona przez sędziego niezdolność zawodnika do dalszej walki z innych powodów niż otrzymanie decydującego ciosu»
wóz techniczny «samochód z załogą mechaników, wyposażony w sprzęt naprawczy»
atmosfera techniczna «ciśnienie równe 1 kG/cm2 określane w stosunku do próżni lub ciśnienia otoczenia»
fizyka techniczna «dział fizyki zajmujący się opracowywaniem przyrządów do pomiarów fizycznych i technicznych»
igliwie techniczne «świeże gałązki drzew iglastych jako surowiec do produkcji m.in. olejków, włosia»
kontrola techniczna «działania mające na celu eliminowanie wyrobów, materiałów itp. nieodpowiadających ustalonym normom»
luka techniczna, technologiczna «brak nowoczesnej techniki i technologii»
norma techniczna «dokument określający właściwości lub wymagania ilościowe, którym powinien odpowiadać dany przedmiot»
pismo techniczne, rysunkowe «pismo o znormalizowanym kształcie i kącie pochylenia liter używane do napisów na rysunkach technicznych»
redakcja techniczna «opracowanie tekstu pod względem graficznym»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

techniczny – technologiczny
14.11.2002
Szanowni Państwo,
Czy usługi telefonii ruchomej są zaawansowane technicznie, czy technologicznie? Według mnie zaawansowany technologicznie to kalka z technologically advanced, ale mam wrażenie, że różnica między techniką (sposobem robienia czegoś) a technologią (sposobem przetwarzania materiału na gotowy produkt) zaciera się coraz bardziej od początku lat 1990.
Urządzenia obsługi infrastruktury technicznej
30.06.2017
Jak należy rozumieć zapis użyty w planie zagospodarowania przestrzennego urządzenia obsługi infrastruktury technicznej? Czy jest to poprawne, czy tzw. masło maślane? Zazwyczaj jest stosowany zapis urządzenia infrastruktury technicznej.
Bardzo proszę o wyjaśnienie.

Serdecznie pozdrawiam

Krzysztof
polska norma, aprobata techniczna
31.10.2008
Szanowni Państwo,
w pewnym tekście natknęłam się na zdanie: „Ze względu na brak Polskiej Normy na wkłady i kasety kominkowe obowiązkowe jest posiadanie w Polsce Aprobaty Technicznej”. Czy pisownia wyrażeń Polska Norma, Aprobata Techniczna dużymi literami jest uzasadnione i poprawne, jeśli nie chodzi o konkretne dokumenty?
Dziękuję
Katarzyna, Warszawa

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... dodatkowego. Urządzenia te, proste w instalacji i objęte pełną pomocą techniczną, zapewnią większą satysfakcję z pracy i zabawy na komputerze PC...
  • ... wbrew obowiązkowi wyposaża stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie uzyskały wymaganego certyfikatu na znak bezpieczeństwa i nie...
  • ... Kiedy jednak już było bardzo źle, umiał wykorzystać znajomość terminów technicznych w pięciu językach: angielskim, polskim, francuskim, rosyjskim i ukraińskim, biorąc...

Encyklopedia PWN

ekon. proces doskonalenia metod wytwarzania, opanowywania nowych zasobów i produkcji nowych dóbr;
pogląd przypisujący decydującą rolę w przemianach społ. technice i kulturze materialnej.
czasopismo, zał. 1866 w Warszawie przez P. Kaczyńskiego, zajmujące się problemami nauki i techniki i jedno z najstarszych tego rodzaju pism w Europie,
stosowana w technice forma przekazywania informacji za pomocą umieszczania na płaszczyźnie arkusza rysunkowego lub innego medium (np. na ekranie monitora) umownie dobranych zespołów linii rysunkowych, które w miarę potrzeby są uzupełnione znakami pisarskimi (pismo techniczne) oraz innymi znakami umownymi, np. znakami wymiarowymi średnic, promieni, chropowatości.
rodzaj szkoły wyższej;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!