techniczny

Słownik języka polskiego PWN*

techniczny
1. «odnoszący się do techniki jako dziedziny wiedzy»
2. «używany przy kreśleniu projektów maszyn, urządzeń, rozwiązań architektonicznych, planów, map itp.»
3. «dotyczący techniki wykonywania jakichś czynności lub sposobu realizacji czegoś»
4. «taki, którego znaczenie mówiący chce pomniejszyć»

• technicznie
inżynieryjno-techniczny «dotyczący inżynierów i techników»
nadzór techniczny «sprawowanie opieki i kontroli nad prawidłowością przebiegu produkcji, sprawnością maszyn i prawidłowością ich użytkowania»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego