tekst

Wielki słownik ortograficzny PWN*

tekst -ks•tu, -kś•cie; -ks•tów

Słownik języka polskiego PWN*

tekst «ciąg zapisanych słów i zdań składających się na pewną całość wyrażającą określone treści»
• tekstowy, tekstualny • tekstowo • tekścik
gramatyka tekstu «dyscyplina badająca strukturę i ogólne zasady budowy tekstu»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego