tekst

Wielki słownik ortograficzny PWN

tekst -ks•tu, -kś•cie; -ks•tów

Słownik języka polskiego PWN

tekst «ciąg zapisanych słów i zdań składających się na pewną całość wyrażającą określone treści»
• tekstowy, tekstualny • tekstowo • tekścik
gramatyka tekstu «dyscyplina badająca strukturę i ogólne zasady budowy tekstu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Tekst tablicy pamiątkowej
8.03.2018
Dzień dobry, będę bardzo wdzięczna za odpowiedź, czy poniższy tekst tablicy pamiątkowej jest poprawny?
Z wyrazami szacunku
M. Gurda-Jaroszewska

Pamięci
Leona Fuza
1895-1939
Płocczanina,
żołnierza Legionów Józefa Piłsudskiego.
Uczestnika walk o niepodległość Polski w 1918 roku
i wojny polsko – bolszewickiej w 1920 roku.
Działacza samorządowego.
Organizatora i uczestnika bohaterskiej obrony Poczty Polskiej w Gdańsku,
zamordowanego przez hitlerowców w grudniu 1939 roku.
Mieszkańcy Płocka
Tekst na tablicy pamiątkowej
15.05.2019
Pozdrawiam serdecznie!
Chciałbym zapytać, czy poniższy tekst na pamiątkowej tablicy jest poprawnie zapisany?
O. MARTYNIANOWI WOJCIECHOWI DARZYCKIEMU
BERNARDYNOWI
(1918-2009),
WYCHOWANKOWI KOLEGIUM SERAFICKIEGO
W RADECZNICY,
NIEZWYKŁEMU DUSZPASTERZOWI NA UKRAINIE,
ODNOWICIELOWI ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH
NA UKRAINIE
NAZYWANEGO PATRIARCHĄ UKRAINY,
ZESŁAŃCOWI DO ŁAGRU NA KOŁYMĘ
W LATACH 1936-1943

W 100. ROCZNICĘ POWROTU OO. BERNARDYNÓW
DO RADECZNICY
NA WIECZNĄ CZEŚĆ I CHWAŁĘ
MIESZKAŃCY RADECZNICY
Czy tekst się ilustruje muzyką?
5.01.2010
Czy istnieje w języku polskim czasownik, który znaczyłby 'napisać muzykę do słów'? Czy tekst się ilustruje muzyką – czy można to jeszcze określić jakoś inaczej?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... właściwym ukształtowaniu doktryny o stosunkach międzynarodowych.
    Znalazł się tu również
    tekst dotyczący Jana Husa, pierwotnie opublikowany w "Tygodniku Powszechnym" w 1986...
  • ... wyobraźni, jak z życia. Nawet z innych części tego samego tekstu, spektaklu. Nie ma co przywoływać cytatów. Wystarczy otworzyć pierwszy z...
  • ... nigdy nie rozmawiałem z nią o tym i w tym tekście też tego nie roztrząsam.
    Wspomniał Pan o możliwości wydania Seansu...

Encyklopedia PWN

tekst
[łac. textum ‘plecionka’, ‘tkanina’],
ciąg zdań powiązanych treściowo i stanowiących odrębną całość służącą porozumiewaniu się;
dwumiesięcznik nauk.,
w staroż. Egipcie zbiór tekstów rel., wyrzeźbionych po raz pierwszy na sarkofagach oraz ścianach korytarzy i komór grobowych w piramidach 6 królów i 3 królowych ze schyłkowego okresu Starego Państwa (koniec V dyn.–VIII dyn.; XXIV–XXII w. p.n.e.);
w staroż. Egipcie zbiór tekstów rel., zapisywanych na ścianach komór grobowych i sarkofagów, niekiedy też na innych przedmiotach wyposażenia grobowego (m.in. maski mumiowe, skrzynki na kanopy, stele) w okresie I Okresu Przejściowego i Średniego Państwa (XXII–XVIII w. p.n.e.);
inform. program komputerowy wspomagający redagowanie tekstów;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!