terminal

Wielki słownik ortograficzny PWN

ter•minal -lu (a. -la); -le, -li a. -lów

Słownik języka polskiego PWN

terminal
1. «teren i zabudowania dużego dworca lotniczego, przejścia granicznego, stacji przeładunkowej itp.»
2. «stanowisko komputerowe składające się z niezbędnych urządzeń»

• terminalowy

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego