transfuzja

Słownik języka polskiego PWN*

transfuzja «zabieg polegający na wprowadzeniu do układu krwionośnego chorego krwi lub jej preparatów pobranych od dawcy»
• transfuzyjny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego