tworzenie

Słownik języka polskiego PWN*

tworząca mat. «krzywa, która poruszając się w przestrzeni, zakreśla powierzchnię»
tworzyć
1. «powodować powstawanie czegoś»
2. «pracować nad dziełem sztuki»
3. «mieć postać czegoś; też: składać się na coś, stanowić coś»
tworzyć się
1. «być tworzonym»
2. «pojawiać się, powstawać, występować»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego