ubrudzony

Wielki słownik ortograficzny PWN*

u•brudzić -dzę, -dzą; u•brudź, ubrudź•cie

Słownik języka polskiego PWN*

ubrudzić «uczynić brudnym»
ubrudzić się
1. «ubrudzić siebie samego»
2. «zostać ubrudzonym»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego