upośledzenie umysłowe

Słownik języka polskiego PWN

upośledzenie umysłowe «stan niedostatecznej sprawności intelektualnej»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego