uprzedni

Wielki słownik ortograficzny PWN*

imie•słów u•przed•ni imie•słowu u•przed•niego, imie•słowie u•przed•nim; imie•słowów u•przed•nich (skróty: im. uprz., imiesł. uprz.)

Słownik języka polskiego PWN*

uprzedni «taki, który miał miejsce wcześniej, przed czymś»
• uprzednio • uprzedniość
imiesłów przysłówkowy uprzedni «imiesłów oznaczający czynność wcześniejszą w stosunku do tej, którą wyraża orzeczenie zdania, np. przeczytawszy, zjadłszy»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego