wcześniejszy

Słownik języka polskiego PWN*

wczesny
1. «będący początkową fazą jakiegoś okresu»
2. «znajdujący się w początkowej fazie rozwoju, pochodzący z tego okresu»
3. «następujący, występujący, odbywający się przed właściwą porą lub na początku właściwej czemuś pory»
4. «o roślinach: mający krótki okres dojrzewania; też: siany lub sadzony przed innymi gatunkami»
5. wcześniejszy «poprzedzający coś, kogoś, występujący w okresie poprzedzającym coś»

• wczesność
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego