uszczelnienie

Wielki słownik ortograficzny PWN

u•szczel•nić -nię, -nią; -nij•cie

Słownik języka polskiego PWN

uszczelnienie «element uszczelniający»
uszczelnićuszczelniać
1. «dopasować elementy jakiejś konstrukcji tak, aby ściśle do siebie przylegały, lub wypełnić czymś otwory między nimi»
2. «zminimalizować możliwość uznawania za legalne pewnych niepożądanych działań»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... swoje stanowisko w sprawie obrony stabilności i jedności Macedonii. Obiecało uszczelnić granicę Kosowa z tym krajem, ale wykluczyło jakąkolwiek interwencję wojskową...
  • ... przyczyni się do powstawania efektu cieplarnianego. Uniknąć tego można poprzez uszczelnienie górnej i dolnej powierzchni składowiska lub przez zastosowanie systemów odgazowywania...
  • ... Szczególnym zastosowaniem smarów stałych są panewki łożysk ślizgowych i pierścienie uszczelnień wykonane z grafitu lub węglografitu, zazwyczaj przy użyciu odpowiedniego lepiszcza...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego