uwierzytelnienie

Słownik języka polskiego PWN*

uwierzytelnićuwierzytelniać
1. «uczynić coś wiarygodnym»
2. «stwierdzić autentyczność dokumentu lub podpisu, zgodność z prawem jakiejś czynności prawnej»
3. «zaopatrzyć kogoś w dokumenty stwierdzające powierzenie mu funkcji dyplomatycznej»
uwierzytelnić sięuwierzytelniać się «okazać się wiarygodnym»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego