v.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

V (= wolt; wanad; cyfra rzymska = 5)
v (= prędkość)
v. (= vide; vel; verte)

Słownik języka polskiego PWN*

v.v. «vice versa»
ale V [wym. ejl] «mocne jasne piwo angielskie»
co V pot. «partykuła wyrażająca sugestię mówiącego, by adresat potwierdził prawdziwość danego sądu lub zgodził się na to, co mówiący zaproponował, np. Nie poznajesz mnie, co?»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego