w ostatniej chwili

Porady językowe

Przecinek w zdaniu złożonym
8.11.2015
Mam pytanie dotyczące przecinka przed to w następujących przypadkach. Czy powinien on się tam znaleźć?
 • Jeśli jednak przed zajściem w ciążę byłaś zatrudniona to teraz szczególnie powinnaś dbać o to, aby pracodawca przestrzegał twoich praw.
 • Jeśli przed ciążą nigdzie nie pracowałaś, ale byłaś zarejestrowana w Urzędzie Pracy to podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • W chwili, gdy posiadałaś prawo do zasiłku dla bezrobotnych to Urząd Pracy ma również obowiązek.
Oznaczanie przerw w transmisji radiowej
24.04.2017
Moje pytanie dotyczy zastosowania wielokropka w sytuacji cytowania fragmentarycznej wypowiedzi – przykładowo przerywanej zakłóceniami transmisji radiowej.
Mianowicie, czy powinno się umieścić pomiędzy odseparowanymi fragmentami wypowiedzi dwa wielokropki przylegające do wyrazów po obu „stronach” zakłócenia, czy też wyłącznie jeden przed pojawieniem się luki? Poniższe przykłady powinny jaśniej zilustrować problem:
...zniknęli w okolicy...
...natychmiast rozpocząć poszukiwania...
Przecinek w zdaniu złożonym
5.11.2015
Mam pytanie dotyczące przecinka przed to w następujących przypadkach. Czy powinien on się tam znaleźć?
 • Jeśli jednak przed zajściem w ciążę byłaś zatrudniona to teraz szczególnie powinnaś dbać o to, aby pracodawca przestrzegał twoich praw.
 • Jeśli przed ciążą nigdzie nie pracowałaś, ale byłaś zarejestrowana w Urzędzie Pracy to podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • W chwili, gdy posiadałaś prawo do zasiłku dla bezrobotnych to Urząd Pracy ma również obowiązek.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... sobą jeszcze trzy lata studiów, gdy pojechałam na pierwszą posadę. W ostatniej chwili, gdy już miałam spakowane rzeczy, strzeliła mu do głowy myśl...
 • ... za wcześnie nam zgaśnie.
  - Dlaczego nie w ostatniej chwili? Tylko
  w ostatniej chwili! - zaprotestował Karolek. - Jak zapalimy za wcześnie, to jeszcze kto zobaczy...
 • ... Indian Wells były rasistowskie uprzedzenia, a nie decyzja Venus, która w ostatniej chwili zrezygnowała z gry przeciwko siostrze w półfinale zawodów.
  Z kolei...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego