właściwy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

właściwy; -wi; -w•szy
ciężar właściwy ciężaru właściwego, ciężarze właściwym (skrót: c.wł.)

Słownik języka polskiego PWN*

właściwy
1. «taki, jaki być powinien»
2. «charakterystyczny dla kogoś lub czegoś»
3. «zgodny z prawdą»
4. «stanowiący najważniejszą część czegoś»
5. «mający typowe cechy danego gatunku, grupy przedmiotów czy zjawisk»
6. praw. «uprawniony do działania»

• właściwie
ciężar właściwy «stosunek ciężaru ciała jednorodnego do jego objętości»
kardamon właściwy «roślina uprawiana ze względu na aromatyczne nasiona»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego