główny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

głów•ny; -ni; -niej•szy (skrót: gł.): główny dworzec, ale: Dworzec Główny (np. w Warszawie), Główny Urząd Statystyczny

Słownik języka polskiego PWN*

główny «najważniejszy, podstawowy, zasadniczy»
liczebnik główny «liczebnik będący nazwą liczby całkowitej, np. jeden, pięćdziesiąt»
pokład główny «wodoszczelny pokład biegnący nieprzerwanie przez całą długość statku»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego