główny

Wielki słownik ortograficzny PWN

głów•ny; -ni; -niej•szy (skrót: gł.): główny dworzec, ale: Dworzec Główny (np. w Warszawie), Główny Urząd Statystyczny

Słownik języka polskiego PWN

główny «najważniejszy, podstawowy, zasadniczy»
liczebnik główny «liczebnik będący nazwą liczby całkowitej, np. jeden, pięćdziesiąt»
pokład główny «wodoszczelny pokład biegnący nieprzerwanie przez całą długość statku»
sztab generalny, główny «centralny organ dowodzenia całością sił zbrojnych państwa»
grzechy główne, siedem grzechów głównych «w etyce chrześcijańskiej: siedem skłonności do złego; też: postępki popełnione pod wpływem tych skłonności»
główna wygrana «w konkursie, na loterii itp.: nagroda o największej wartości materialnej»
księga główna «księga rachunkowa zawierająca zbiór kont»
kwatera główna «dowództwo, sztab jednostek wojskowych; też: sztab naczelnego dowódcy»
nawa główna «nawa środkowa, prowadząca do wielkiego ołtarza»
płyta główna «płyta, na której znajdują się podstawowe elementy elektroniczne służące do działania komputera»
rozprawa główna «rozprawa w sprawie karnej przed sądem pierwszej instancji»
zdanie główne, nadrzędne jęz. «zdanie, któremu podporządkowane jest zdanie podrzędne»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

główny, ale nie jedyny
5.01.2009
Czy w zdaniu: „To jest chyba główny powód, ale niejedyny” wyraz niejedyny należałoby zapisać łącznie, czy rozdzielnie?
Gmach Główny (gmach główny) Muzeum Narodowego w Krakowie
12.06.2019
Dzień dobry,
Czy poprawna jest pisownia Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie również gmach główny jest pisany dużą literą?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Dworzec Główny?
23.05.2007
Zdravo!
Drodzy Państwo, czy poprawny jest zapis Dworzec Główny, czy też dworzec główny? Rozumiem, że nazwę stacji np. Szczecin Główny, piszemy wielkimi literami, lecz gdy w tekście pojawia się mowa o dworcu po prostu, to jak taki zapis powinien wyglądać?
Dziękuję za odpowiedź
Slava!
Michał-Siristru

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... 15, kiedy w pobliskiej Śliwnicy kobieta prowadząc rower, skręciła z głównej drogi w kierunku domu. Wtedy przystąpili do akcji. Jeden z...
  • ... finansowanie swoich rządów niż ściągnięcie dolarowych zaskórniaków od własnych obywateli. Główny strumień to pomoc z Florydy, gdzie żyje ok. 2 mln...
  • ... W BIBLIOTEKACH GŁÓWNYCH POLITECHNIK
    Zadania oddziałów informacji naukowej w bibliotekach
    głównych szkół wyższych. Analiza działalności oddziałów informacji naukowej w bibliotekach głównych...

Encyklopedia PWN

Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk (GUK PiW), do 1981 Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk,
centralny urząd cenzury państw. w Polsce, powołany dekretem z 5 VII 1946;
Główny Grzbiet Kaukaski, Pasmo Główne, Pasmo Wododziałowe, Gławnyj kawkazskij chriebiet, Wodorazdielnyj kawkazskij chriebiet,
grzbiet górski tworzący gł. oś Wielkiego Kaukazu, między M. Czarnym a M. Kaspijskim, w Rosji, Gruzji i Azerbejdżanie;
organizacja pomocy ofiarom wojny; zał. 11 XI 1915 w Lublinie;
główny kompleks zgodności tkankowej, ang. major histocompatibility complex (MHC),
zespół genów zlokalizowanych u człowieka w 6. chromosomie, programujących osobniczo-swoiste sekwencje aminokwasowe polipeptydów, które tworzą na powierzchni komórek system sygnalizacji pozwalający na rozróżnienie przez rozpoznające komórki układu odpornościowego (głównie limfocyty T) pomiędzy antygenami własnymi i obcymi;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego