walka

Wielki słownik ortograficzny PWN

wal•ka -l•ce, -l•kę; walk
Wal•ce (miejscowość w Opolskiem) -ców; przym.: walecki
cake-walk -l•ku, -l•kiem
lam•beth-walk lam•beth-wal•ka, lam•beth-wal•kiem; lam•beth-wal•ki, lam•beth-wal•ków

Słownik języka polskiego PWN

walka
1. «starcie uzbrojonych grup, oddziałów, zorganizowane działanie sił zbrojnych w celu pokonania przeciwnika»
2. «zmaganie się pojedynczych przeciwników lub zespołów w sporcie; też: konkretna rozgrywka, mecz»
3. «działanie mające na celu usunięcie czegoś»
4. «zmaganie się ze stanem swojego ciała, ducha lub umysłu»
5. «działanie mające na celu zdobycie, odzyskanie kogoś lub czegoś»
6. «ścieranie się sprzecznych interesów, poglądów»
walka o byt «w Darwinowskiej teorii ewolucji: współzawodnictwo o warunki bytowe między osobnikami danej populacji lub między populacjami różnych gatunków»
cake-walk [wym. kejkok] «taniec modny w Europie na początku XX w.; też: muzyka do tego tańca»
lambeth-walk [wym. lambetok] «żywy taniec towarzyski; też: muzyka do tego tańca»
walki byków «widowisko, w którym matador i toreadorzy walczą z bykami na arenie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

walka 5-rundowa
1.01.2013
Szanowna Poradnio,
chciałbym zapytać o pisownię słów odnoszących się do dystansu, w jakim odbywają się różnego typu walki, np. bokserskie. Czy zapis 5-rundowa jest poprawny?
Z wyrazami szacunku,
Dominik Durniat
Wydział do Walki z Przestępczością
21.04.2012
Szanowni Państwo,
interesuje mnie pisownia oficjalnych nazw wydziałów, jak Wydział do walki z Przestępczością (określonej komendy). Czy wyraz walka należy zapisywać wielką literą, czy też podobnie jak w przypadku do spraw małą?
Nazwy dalekowschodnich sztuk walki
27.03.2019
Dzień dobry,
moje zapytanie dotyczy pisowni nazw dalekowschodnich sztuk walki; słowniki podają kilka wariantów (bez spójnej zasady), a w użyciu jest jeszcze więcej odmian (chodzi głównie o spolszczenia, ale również o użycie spacji lub dywizu). W szczególności interesują mnie następujące nazwy (podaję warianty, które według mnie są optymalne; wypisywanie wariantów będących w użyciu zajęłoby zbyt wiele miejsca i czasu): dżudo, dżudżitsu, taekwondo, karatedo, karatedo, kyokushinkaikan, kikboksing, kendżitsu

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wyborów na Ukrainie niewiele osób czytało programy kandydatów na prezydenta. Walka wyborcza opierała się na prostych hasłach. Lider opozycji Wiktor Juszczenko...
  • ... 3 więcej niż cztery lata temu. Swoje mandaty zachowali liderzy walki o demokrację, Martin Lee i Margaret Ng. Do Rady weszli...
  • ... walkach. Co więcej, oficerowie D. Mihailovića prowadzili usilną propagandę przeciwko walkom powstańczym, uzasadniając, że są one przedwczesne, że należy czekać z...

Encyklopedia PWN

dwutygodnik konspiracyjny;
biol. zapożyczony od Th. Malthusa termin (ang. struggle for existence, jedno z kluczowych pojęć klasycznego darwinizmu) używany przez Ch. Darwina jako synonim konkurencji między osobnikami tego samego lub różnych gatunków (dobór naturalny);
czasopismo polit., wyd. 1884–97 w Genewie; organ I Proletariatu;
czasopismo społeczno-polityczne,
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego