wbrew

Wielki słownik ortograficzny PWN

wbrew (komuś)

Słownik języka polskiego PWN

wbrew «przyimek komunikujący, że coś stało się w sposób niezgodny z tym, o czym jest mowa, np. Postąpił wbrew przyjętym konwencjom., lub komunikujący, że dana osoba nie chciała, by się zdarzyło to, o czym jest mowa, np. Wbrew ojcu poszła do klasztoru.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Nie da się pokonać żadną mocą – wbrew wszelkim złym mocom
27.02.2017
Mocą czy mocom?
Nie da się go pokonać żadną moc__?

Pozdrawiam
Adam
Contra spem spero
29.01.2019
Szanowni Państwo!
Znalazłam w pewnej książce zdanie: Początkowo część z nas próbowała unikać tematu, żywiąc nadzieję wbrew nadziei, że nie jesteśmy prawdziwymi alkoholikami.
Oczywiście chodzi o tę nadzieję wbrew nadziei. Czy to poprawne? Jeśli tak, co oznacza nadzieja bez nadziei?

Z poważaniem – Maria Kazimierczak
Jeszcze o wyznaniu
19.02.2019
Szanowni Państwo!
Zaintrygowała mnie Państwa definicja wyznania https://sjp.pwn.pl/sjp/wyznanie;2541325.html, z której wynika, że wyznanie, to jest religia. Czy aby na pewno pojęcia wyznanie oraz religia są tożsame? Może to tylko niezbyt zgrabnie skonstruowana definicja?

Z poważaniem
Michałowicz

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... głębi świadomości chochoła jakiś irracjonalny instynkt trwania i afirmacji siebie wbrew wszystkiemu. W wyniku jego działania rozpacz przekształca się w melancholię...
  • ... o Szamilu, część została zesłana do łagrów, a część rozstrzelano.
    Wbrew zabiegom manipulacyjnym i staraniom władz jednak coś z legend zostaje...
  • ... zapłonu. Zależnie od podatności silnika uzyskamy 15%-20% mocy więcej. Wbrew waszym obawom nie jest to droga operacja - jej koszt to...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego