mimo

Słownik języka polskiego PWN

mimo «przyimek oznaczający rozbieżność między tym, co się dzieje, a tym, czego się należało spodziewać, np. Mimo późnej pory wyszedł na spacer.»
mimo- «pierwszy człon wyrazów złożonych, oznaczający najczęściej omijanie, pomijanie czegoś, rozbieżność z tym, co oznacza drugi człon»
mimo że, mimo iż «spójnik wyrażający rozbieżność między tym, co się dzieje w rzeczywistości, a tym, czego się oczekiwało, np. Mimo że świeciło słońce, było zimno.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego