mimo

Wielki słownik ortograficzny PWN

mimo że , ,
mimo że by (np. Zgodziłby się, mimo że by się wahał.)

Słownik języka polskiego PWN

mimo «przyimek oznaczający rozbieżność między tym, co się dzieje, a tym, czego się należało spodziewać, np. Mimo późnej pory wyszedł na spacer.»
mimo- «pierwszy człon wyrazów złożonych, oznaczający najczęściej omijanie, pomijanie czegoś, rozbieżność z tym, co oznacza drugi człon»
mimo że, mimo iż «spójnik wyrażający rozbieżność między tym, co się dzieje w rzeczywistości, a tym, czego się oczekiwało, np. Mimo że świeciło słońce, było zimno.»
mimo to «spójnik przyłączający zdanie, którego treść jest niezgodna z tym, co można wywnioskować z wcześniejszego kontekstu, np. Był nieznośny, mimo to wszyscy go lubili.»
mimo woli «bez wcześniejszego zamiaru i chęci, czasem nawet wbrew woli, np. Wyrwało mu się mimo woli to słowo.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

mimo to czy mimo tego?
5.06.2003
Kiedy pisać MIMO TO, a kiedy MIMO TEGO?
mimo że
25.12.2013
W jakich przypadkach jest uzasadniony przecinek między mimo(,) że?
Mimo to
25.11.2019
Czy można zacząć zdanie od Mimo to...?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... bałagan, fundusz jest nieprzygotowany do nowego sposobu rozliczania - przestrzegali. Jednak mimo oporów środowiska kierownictwo NFZ przeforsowało swoją koncepcję.
    Dziś trudno znaleźć...
  • ... wiary, że posiada ona sama w sobie pewną moc, która mimo przeciwności uzdalnia ją do przetrwania w nieskazitelnej formie. Powiedział Ksiądz...
  • ... Tym samym przebieg stanów wód jest następstwem wielkości opadów deszczu, mimo iż ich wielkość jest zbliżona do wielkości rozchodowej, jaką stanowi...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego