wciskać

Słownik języka polskiego PWN*

wcisnąćwciskać
1. «silnie cisnąc, umieścić coś w miejscu ciasnym lub już czymś wypełnionym»
2. «dać coś komuś wbrew jego woli»
3. «usilnymi namowami skłonić kogoś do kupna czegoś»
4. «nacisnąć jakiś klawisz, przycisk, pedał»
5. «włożyć, nasunąć coś na coś głęboko, pokonując opór»
6. «wkroplić do czegoś sok wyciskany z czegoś»
7. pot. «pomimo trudności uzyskać dla kogoś jakieś stanowisko lub umieścić kogoś gdzieś»
wcisnąć sięwciskać się
1. «wejść do zatłoczonego miejsca»
2. «wtulić się mocno w coś»
3. «dostać się dokądś przez szczelinę, przez wąskie lub trudne przejście»
4. «pokonując czyjś opór, dostać się do jakiegoś środowiska, zdobyć stanowisko itp.»
5. «być odczuwanym lub oddziaływać mimo czyjegoś oporu lub niechęci»
6. pot. «włożyć, naciągnąć na siebie z trudem coś ciasnego»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego