wenus

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Wenus (bogini) ndm a. Wenera
Wenus (planeta) ndm; przym.: wenusjański

Słownik języka polskiego PWN*

wenus
1. Wenus mit. rzym. «bogini miłości»
2. Wenus «druga według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego»
3. «piękna kobieta»

• wenusjański
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego