wrażenie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wrażenie; -żeń
wrazić -ażę, -ażą; -aź, -aź•cie

Słownik języka polskiego PWN*

wrażenie
1. «stan psychiczny, reakcja psychiczna wywołane jakimś bodźcem»
2. «przeżycie, zwłaszcza silne»
3. «uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na bodziec zewnętrzny»

• wrażeniowy
wrazićwrażać
1. «siłą umieścić coś w czymś»
2. «wpoić coś komuś»
wrazić sięwrażać się
1. «zostać umieszczonym gdzieś siłą»
2. «zostać wpojonym komuś»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego