wszczynać

Słownik języka polskiego PWN*

wszcząćwszczynać «zacząć jakąś akcję, działalność, dać czemuś początek»
wszcząć sięwszczynać się «rozpocząć się, wziąć początek»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego