wszem wobec

Wielki słownik ortograficzny PWN

wszem wobec: wszem wobec i każdemu z osobna (żart.)

Porady językowe

wszem i wobec
11.06.2002
Czy poprawne jest wyrażenie: wszem i wobec używane często przez niektórych Polaków? Jak się domyślam wobec znaczy tutaj razem, a zwrot ten pochodzi od dawnego uroczystego wszem wobec i każdemu z osobna. Moim zdaniem poprawna jest tylko forma wszem wobec, a forma z i pomiędzy tymi wyrazami jest błędna.
Czy mam rację?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... treści:
    "Urban VIII, Sługa sług Bożych. Ku potomnych wszystkich pamięci.
    Wszem wobec
    i każdemu z osobna, którzy to pismo czytać będą, życzymy...
  • ... Kazimierz zawiesił nad herbowymi krzyżami Gdańska swoją koronę. Ogłasza ona wszem wobec, że Polska to matka i opiekunka. Wiedzą o tym gdańskie...
  • ... Krakowa z Lublina w mundurach oficerów Ludowego Wojska Polskiego. Głosili wszem wobec, że pisarze w ZSRR mają prawo do wielu przywilejów i...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego