wydajność

Słownik języka polskiego PWN*

wydajny
1. «dostarczający dużej ilości czegoś, dający obfite plony»
2. «przynoszący znaczne zyski lub efekty w stosunku do włożonej pracy, poniesionych kosztów itp.»
3. «wytwarzający coś w dużej ilości»

• wydajnie • wydajność
wydajność pracy «suma produktów wytworzonych lub usług świadczonych przez jednego pracownika w określonej jednostce czasu»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego